Priyanjali Gupta estudiant d’enginyeria de Támil Nadu, crea un model de IA que pot traduir el llenguatge de signes indio a l’anglés en temps real.

Una estudiant d’enginyeria índia ha creat una intel·ligència artificial que pot traduir la llengua de signes en temps real. Priyanjali Gupta, de 21 anys, ha desenvolupat una eina que utilitza visió per computadora i aprenentatge automàtic per a reconéixer els gestos de les mans i els seus significats.

La tecnologia, anomenada Real PMV (sigles en anglés de “llenguatge de signes visual en temps real”), pot traduir els gestos de la llengua de signes índia en anglés i viceversa. Segons Gupta, l’eina podria ser útil en situacions en les quals les persones sordes o amb discapacitat auditiva necessiten comunicar-se amb persones que no coneixen la llengua de signes.

Priyanjali Gupta estudiant d’enginyeria de Tàmil Nadu, mostrant com funciona el seu sistema.

Gupta, qui estudia enginyeria electrònica i de comunicacions en l’Institut de Tecnologia i Ciència de *Vidisha, ha estat treballant en el projecte durant dos anys. El seu objectiu és portar l’eina a les escoles i col·legis per a ajudar els estudiants sords a comunicar-se amb els seus companys i professors.

La tecnologia ha rebut el reconeixement de diverses institucions i organitzacions, incloent-hi el Consell Nacional de Ciència i Tecnologia de l’Índia i la Confederació d’Empresaris de l’Índia. Gupta espera que l’eina puga utilitzar-se per a fer que la llengua de signes siga més accessible i comprensible per a les persones a tot el món.